Architect

Aannemer

Particulier

Woningbouwvereniging

Terug naar home


Gebruik goed hout...

Meer over FSC hout

Evenwichtig Opbouwen

Bedrijven en organisaties die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers, plukken daar direct de vruchten van. Het zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Medewerkers zullen steeds langer gaan doorwerken en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. Tegelijkertijd vragen economische en technologische ontwikkelingen wendbaarheid van organisaties. Werkgevers en werknemers die ervoor zorgen dat ze fit blijven voor het steeds sneller veranderende werk, zijn op weg naar duurzame inzetbaarheid.

 

Houtindustrie Buitenpost BV pakt met deze argumentatie de handschoen op. Met de slogan “ Evenwichtig Opbouwen” heeft het bedrijf een subsidie verkregen vanuit het Agentschap SZW om met al deze zaken aan de slag te gaan.

Uit recent onderzoek vinden vrijwel alle medewerkers in de MKB bedrijven het heel belangrijk om zelf aan het roer te staan van hun ontwikkeling en inzetbaarheid. Toch komt dit in de praktijk nog maar weinig voor. Het beperkte vermogen om eigen talent te verwoorden speelt vaak de doorontwikkeling parten. Waan van alle dag en onvoldoende stimulans van leidinggevenden spelen in het MKB ook een rol.

 

Houtindustrie Buitenpost zet in op de duurzame medewerker. Daarvoor is een project gestart met een looptijd van 1 jaar in de periode tot en met maart 2018. Alle medewerkers worden meegenomen in het gekozen thema van het project waar het gaat over het stimuleren van interne mobiliteit, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelingsmogelijkheden en het begeleiden naar ondernemerschap. Zowel op individuele basis als ook in groeps- en teamverbanden wordt onder meer gewerkt aan een verbetering van in- en externe communicatie, teamontwikkeling, ontwikkeling op basis van ambities en passie, alsmede ook de doelstellingen van het bedrijf op het gebied van missie en visie naar de toekomst.

 disclaimer   privacy policy Copyright © 2012 Houtindustrie Buitenpost, Alle rechten voorbehouden.